เพื่อนในฝัน

posted on 11 Aug 2012 14:02 by runothai directory Entertainment
ศิลปิน: ปาน ธนพร แวกประยูร
 
 
เธอคงไม่รู้หรอก 
ว่าฉันนั้นคือเพื่อนในฝันของเธอ 
ฉันก็คงไม่รู้หรอก 
ว่าเธอนั้นคือเพื่อนในฝันของฉัน 

ตลอดแล้วมา 
ต่างคนต่างสองได้เพียงแค่มองแล้วเดิน 
ไม่สบสายตาแต่กลับจำหน้าของเธอ 
ต่างคนต่างฝันถึงกัน 

ฉันคือเพื่อนในฝันที่มีอยู่จริง 
สุขนั้นคือเธอในฝันก็มีอยู่จริง 
แล้วลืมตาจากฝันก็เป็นความจริง 
คือฝันดีตลอดไป 

เธอคงไม่กล้าบอก 
บอกว่าฉันคือเพื่อนในฝันของเธอ 
ฉันก็คงไม่กล้าบอก 
บอกว่าเธอคือเพื่อนในฝันของฉัน 

ตลอดแล้วมา 
ต่างคนต่างสองได้เพียงแค่มองแล้วเดิน 
ไม่สบสายตาแต่กลับจำหน้าของเธอ 
ต่างคนต่างฝันถึงกัน 

ฉันคือเพื่อนในฝันที่มีอยู่จริง 
สุขนั้นคือเธอในฝันก็มีอยู่จริง 
แล้วลืมตาจากฝันก็เป็นความจริง 
คือฝันดีตลอดไป 

ตลอดแล้วมา 
ต่างคนต่างสองได้เพียงแค่มองแล้วเดิน 
ไม่สบสายตาแต่กลับจำหน้าของเธอ 
ต่างคนต่างฝันถึงกันตลอดเวลา 

จากวันนั้นได้พบกันเป็นเพื่อนกัน 
เราต่างสองคิดถึงกันมากกว่าเพื่อน 
กลับไปฝันถึงทุกวันและทุกคืนอยากให้เธอรู้ 

ฉันคือเพื่อนในฝันที่มีอยู่จริง 
สุขนั้นคือเธอในฝันก็มีอยู่จริง 
แล้วลืมตาจากฝันก็เป็นความจริง 
ฝันของเธอและฉันนั้นเป็นเรื่องจริง 

ฉันคือเพื่อนในฝันที่มีอยู่จริง 
สุขนั้นคือเธอในฝันก็มีอยู่จริง 
แล้วลืมตาจากฝันก็เป็นความจริง 
คือฝันดีตลอดไป
 

Comment

Comment:

Tweet