สุขของฉัน

posted on 29 Apr 2012 09:47 by runothai directory Diary
 
บางครั้ง
ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอก
แค่ยังอยู่ในสายตา  ก็พอแล้ว
.........
 
 
ไม่ต้องการ
ให้เธอมองฉันเพียงคนเดียวหรอก
แค่ เธอยังคงมองมาบ้างก็พอแล้ว
 
 
เพราะบางที 
ความสุขของคนเรา 
ก็ไม่เหมือนกัน
 
บางคนสุขที่จะรัก
บางคนสุขที่จะครอบครอง
แต่ฉัน กลับสุขที่ได้เห็นเธอสุข
 

 
 

edit @ 30 Apr 2012 09:10:11 by His sister

Comment

Comment:

Tweet

สายตาก คือไร..

สายตา ?

O.O

#1 By GotACurvedSword on 2012-04-30 00:17