ไม่ใช่ "เรา"

posted on 01 Apr 2012 19:51 by runothai directory Diary
ที่ฉันได้ยิน คงไม่ผิด เพราะมันคงดังก้องจนถึงทุกวันนี้

บอกให้ลืม  มันก็ทำได้ไม่ได้ง่าย ๆ เหมือนบอกให้รักในตอนแรกนั้นแหละ

เพียงแต่ตอนนี้ใจให้ไปแล้ว  แม้เธอจะยัดเยียดคืนให้เพราะไม่ต้องการมันแล้วก็ตาม

แต่ก็ยังคงเป็นฉัน มีแต่ฉัน เพียงฉัน  ไม่ใช่เรา อีกต่อไป ที่เสียใจ

Comment

Comment:

Tweet